Om Samordningsförbundet

En man sätter in en pusselbit bland fem andra pusselbitar
Med individen i centrum utvecklar vi tillsammans välfärden.

Alla behövs i välfärden. Samordningsförbundet i Södertälje skapar förutsättningar för ett självständigt och jämställt liv, öppnar upp och håller samman gränsöverskridande samverkan med utgångspunkten från en helhetssyn på individens behov.

Läs mer