Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Agenda 2030: Nu börjar vi med barnen!

Vi gör ett samskapande designprojekt tillsammans med unga i Södertälje som är mellan 13–20 år. I arbetet vill vi lyssna till unga personers tankar om framtiden. 

Projektet startade våren 2022 och kommer att pågå till december 2023, arbetet drivs av Region Stockholm, Samordningsförbundet Södertälje, Södertälje Kommun, och Agenda 2030.

Hur kan vi fånga upp unga som hamnat på glid eller utanför skolan och samhället?

–  Hur kan vi stötta unga att må bra och klara grundskolan och ge dem möjlighet att känna en positiv framtidstro?

I projektet har vi intervjuat unga på KAA och ALIS kring vad i deras liv som får dem att må bra och hur de tänker om framtiden. De har även berättat om vad de hade behövt och vad de tror att andra unga behöver för att klara skolan och bygga en positiv framtidstro. Intervjuerna är ett viktigt bidrag i arbetet då det hjälper oss att utmana våra föreställningar om vad unga behöver och tankar kring hur vi kan lyfta blicken in i ett framtida samhälle där unga trivs och må bra!

Projektet är en samverkan mellan flera regioner i landet och den nationella samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström. Stockholms län har format en pilot som drivs av regionens Kompetenscenter och består av ett samarbete mellan: Region Stockholm, Samordningsförbundet Södertälje, Södertälje kommun och Lidingö kommun. Syftet med projektet är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande proaktiva och främjande system för barn och ungas välbefinnande och tilltro till sin egen förmåga. Projektet syftar även att skapa och påverka på nationell policynivå.

Agenda 2030 projektet ”Nu börjar vi med barnen” pågår fram till december 2023 och finansieras från 2023 helt av ingående parter. Projektet grundar sig i Region Stockholms strategi för att främja psykisk hälsa och välbefinnande samt förebygga psykisk ohälsa (RS 2020-0457). I projektet används både system och tjänstedesign metodik som lämpar sig väl för att ta sig an komplexa samhällsutmaningar och utmaningar mellan huvudmän – med fokus på unga och ungas psykiska hälsa.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en plan för att göra världen mer hållbar. Planen ska göra livet mer jämlikt och bättre för människor idag och i framtiden. Planen ska också göra så att vår planet mår bra idag och i framtiden. FN bestämde planen 2015 och den omfattar samtliga länder, både rika och fattiga länder ansvarar tillsammans för målen i planen. År 2030 ska världens länder ha nått målen.

Läs mer om projektet: Pilot: Nu börjar vi med barnen! – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content