Aktuellt

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om goda och snabba resultat för Samspråk och att IPS 2018 utökat sin målgrupp. Nyhetsbrev 4 2018...

Insatskatalogen har fyllts på med mycket nytt under våren. Vi börjar få en samlad bild av vad personer i behov av stöd inom rehabiliteringsområdet kan erbjudas i kommunen. Lokal projektledare...