Aktuellt

För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet! Utbildningen är interaktiv och utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Uppsala universitet och Myndigheten för delaktighet. Vill du endast...

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan för MIA Vidare. Syftet med projektet är att använda erfarenheterna från MIA-projektet, som övergår i MIA Vidare från och med juni i år. Analys- och planeringsfas pågår MIA Vidare...

Region Stockholms Folkhälsorapport ges ut vart fjärde år. Den beskriver det aktuella hälsoläget och hälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. Den 19 februari kommer vi att ha ett frukostmöte på...

Den första rapporten av den brukarstyrda brukarrevisionen för MIA-projektet har kommit. Brukarna svarar generellt att de är nöjda med personalens bemötande i de olika delprojekten, Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge Botkyrka...

Tillväxtverket har gjort en kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Förbundets finansierade insats, SamSpråk, i samverkan med Arbetsförmedlingen är en av de...