Aktuellt

Målgruppen är unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller snarlik problematik, som behöver tidigt stöd i vuxenlivet för att kunna få/behålla ett arbete eller studera. Under 2018 kommer 50 personer, födda 1999, att...

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om goda och snabba resultat för Samspråk och att IPS 2018 utökat sin målgrupp. Nyhetsbrev 4 2018...

Insatskatalogen har fyllts på med mycket nytt under våren. Vi börjar få en samlad bild av vad personer i behov av stöd inom rehabiliteringsområdet kan erbjudas i kommunen. Lokal projektledare...