Aktuellt

Den 26 september släppte MIA-projektet sin ett-årsrapport. Den visar att det mesta går enligt plan och att det övergripande målet med 2500 deltagare fram till 2020 är inom räckhåll. Det finns ett...

Trygve Nylund är nu på plats som projektledare för MIA Södertälje, ett av delprojekten i det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete. Han efterträder Lena Rogeland, som varit projektledare...

Målgruppen är unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller snarlik problematik, som behöver tidigt stöd i vuxenlivet för att kunna få/behålla ett arbete eller studera. Under 2018 kommer 50 personer, födda 1999, att...

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om goda och snabba resultat för Samspråk och att IPS 2018 utökat sin målgrupp. Nyhetsbrev 4 2018...

Insatskatalogen har fyllts på med mycket nytt under våren. Vi börjar få en samlad bild av vad personer i behov av stöd inom rehabiliteringsområdet kan erbjudas i kommunen. Lokal projektledare...