Aktuellt

Bland annat kan du läsa om förbundets verksamhetsår 2021, kommande Workshop om södertäljebors behov av samordnat stöd den 22 april och att förbundet rekryterar en processledare med ansvar för kommunikation...

Fler deltagare arbetar eller studerar efter avslutad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats!  Andelen deltagare som avslutas till arbete och studier har ökat med 16 procent-andelar jämfört med föregående år. Över hälften av deltagarna i...

BIP är en dansk forskningstudie om vad som ökar sannolikheten för arbetslösa med komplexa problem att få jobb. Forskningsprojektet följde 4000 arbetslösa under fyra år och är den internationellt största...

Vi startar året med att berätta om resultat från arbetet med regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld och pilotprojektet Stoppa Våldet. Slutredovisning från pilotprojektet publiceras inom kort på nnsfinsam.se. Vi berättar...