Aktuellt

Nu finns en kort informationsfilm om Insatskatalogen. Visa gärna den för kollegor, medarbetare eller personer som du tror kan ha nytta av Insatskatalogen! »Insatskatalogen - Din vägvisare i välfärden...

Ta chansen att ta er an en aktuell utmaning i er verksamhet i kombination med att ni lär er användardrivet arbete; Tjänstedesign! Vi på samordningsförbundet i Södertälje (tillsammans med Huddinge Botkyrka...

Läs om det myndighetsgemensamma teamet, våra kommande webbinarier , ESF-förstudien Samverkan för fler i arbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv och mycket annat! Samordningsförbundets Nyhetsbrev 1 2021 ...

Artikel om regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld i senaste numret av Samordningsnytt, nyhetsbrev från Finsam: – Det är en förmån att få arbeta med det här, för vi gör verklig skillnad...

En förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF).               Coompanion Stockholmsregionen samverkar bland annat med förbundet i en förstudie som ska undersöka arbetsgivares drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa. Syftet med förstudien är att...

MIA-projektets resa från ansökan till målgång. Under tre år prövade MIA-projektet arbetssätt och metoder, vi utvecklade samverkan och gav över två tusen personer nytt hopp och ett ökat förtroende för myndigheterna. Ladda ned och läs Berättelsen om MIA-projektet!...

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om det pågående arbetet med att införa tjänstedesign i verksamheten och förbundets fortsatta arbete för 2021 och mycket annat! » Förbundets Nyhetsbrev 5 2020   God...