Aktuellt

Språkutveckling i svenska med hälsofrämjande insatser har lett till framsteg för deltagarna i projektet enligt den utvärdering som gjorts av SamSpråk. I december 2019 hade 40% som avslutat SamSpråk börjat arbeta...

För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet! Utbildningen är interaktiv och utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Uppsala universitet och Myndigheten för delaktighet. Vill du endast...

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan för MIA Vidare. Syftet med projektet är att använda erfarenheterna från MIA-projektet, som övergår i MIA Vidare från och med juni i år. Analys- och planeringsfas pågår MIA Vidare...

Region Stockholms Folkhälsorapport ges ut vart fjärde år. Den beskriver det aktuella hälsoläget och hälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. Den 19 februari kommer vi att ha ett frukostmöte på...