Aktuellt

Samordningsförbundet arbetar med att införa metoden tjänstedesign inom förbundets verksamhet. Syftet är att möjliggöra för förbundets medlemmar att utveckla gemensamma lösningar tillsammans med de människor som berörs, utifrån deras behov...

Så säger Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget som handlar om att stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Ola Florins ger ett stort stöd till samordningsförbunden och...

Vi har valt ett tema för detta nyhetsbrev, Våld i nära relationer, med anledning av att Samordningsförbundet är medarrangör till ett antal föreläsningar under En vecka fri från våld som...

Samordningsförbundets projekt för unga, Alis, är med på SVT lokala nyheter! Karin Karlberg, projektledare för Alis, berättar i inslaget om hur Alis hjälper unga in på arbetsmarknaden - innan de...

"En vecka fri från våld” arrangeras i anslutning till den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Veckan sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars...

Du kan bland annat läsa intervjun med Annika Rådström, som sitter i förbundets beredningsgrupp och är socialdirektör på Socialkontoret i Södertälje kommun. » Klicka här för att komma till Nyhetsbrevet    ...