Aktuellt

Den första rapporten av den brukarstyrda brukarrevisionen för MIA-projektet har kommit. Brukarna svarar generellt att de är nöjda med personalens bemötande i de olika delprojekten, Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge Botkyrka...

Tillväxtverket har gjort en kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Förbundets finansierade insats, SamSpråk, i samverkan med Arbetsförmedlingen är en av de...

Fördjupa dina kunskaper om finsam! Webbinariet är en kortversion av introduktionsutbildningen som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en introduktion eller fördjupade kunskaper om finansiell...

Nu finns vi även på LinkedIn där du kan följa oss i stort som smått kring frågor och aktiviteter inom Samordningsförbundet. Vad tycker du är viktigt att ta upp? Vilka...