Aktuellt

Vår lagstiftning ger oss många möjligheter och våra medlemmar är stora organisationer vilket gör uppdraget spännande, utmanande, stort och otroligt roligt. Det ställer krav på flexibilitet, ödmjukhet och förmåga att...

Tack för ett gott samarbete! Micaela Magnusson, förbundschef summerar ett händelserikt år. Och du kan redan nu boka in webbinariet om språkutveckling med Karin Mattsson, språkpedagog och verksamhetsutvecklare den 4...

I november deltog Samordningsförbunden och MIA Vidare på Operation Kvinnofrids konferens, Kunna se och kunna fråga – att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare, arrangerad av Länsstyrelsen Stockholm. Ta del inspelningen...

Susanna Johansson Shaibu, ny utvecklingsledare inom tjänstedesign för Samordningsförbundet i Södertälje och Huddinge Botkyrka Salem. Du tar vid i arbetet med att bygga förmåga i användarinvolvering med hjälp av tjänstedesign...

Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet. Du hittar kunskapstödet på Finsams webbplats: Kunskapsstöd (på finsam.se). Stödet har tagits fram av Nationella...

Är du tillsammans med några av dina kollegor intresserade av användardrivet arbetssätt? Läs mer och anmäl ert team senast 15 januari 2022! Ladda ned information om intresseanmälan (pdf) [pdf-embedder url="https://sfris.se/wp-content/uploads/2021/11/INTRESSEANMALAN-utvecklingsprogram-i-tjanstedesign-rev.pdf" title="INTRESSEANMÄLAN utvecklingsprogram i...