Aktuellt

En förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF).               Coompanion Stockholmsregionen samverkar bland annat med förbundet i en förstudie som ska undersöka arbetsgivares drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa. Syftet med förstudien är att...

MIA-projektets resa från ansökan till målgång. Under tre år prövade MIA-projektet arbetssätt och metoder, vi utvecklade samverkan och gav över två tusen personer nytt hopp och ett ökat förtroende för myndigheterna. Ladda ned och läs Berättelsen om MIA-projektet!...

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om det pågående arbetet med att införa tjänstedesign i verksamheten och förbundets fortsatta arbete för 2021 och mycket annat! » Förbundets Nyhetsbrev 5 2020   God...

Samordningsförbundet arbetar med att införa metoden tjänstedesign inom förbundets verksamhet. Syftet är att möjliggöra för förbundets medlemmar att utveckla gemensamma lösningar tillsammans med de människor som berörs, utifrån deras behov...

Så säger Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget som handlar om att stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Ola Florins ger ett stort stöd till samordningsförbunden och...

Vi har valt ett tema för detta nyhetsbrev, Våld i nära relationer, med anledning av att Samordningsförbundet är medarrangör till ett antal föreläsningar under En vecka fri från våld som...