Aktuellt

Ett mycket uppskattat och välbesökt frukostmöte med över 80 deltagare! Rehabkoordinator, Maria Mazarella och Antonia Jacobaeus, företagsläkare tillsammans med Ylva Hilmertz, metodutvecklare gav nya perspektiv och insikter. Ta del av...

”Vare sig det handlar om sjukdom, utbrändhet, språk, funktionshinder eller psykisk ohälsa, kan vi ge människor hopp inför framtiden,” säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. Läs hela intervjun på MIA-projektets webbplats!...

Inspektionen för Socialförsäkringen (Isf) skriver i sin andra rapport om samordningsförbundens verksamhet och organisering på uppdrag av regeringen: "Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte...

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utvärderar på uppdrag av regeringen samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den första rapporten av tre är publicerad. Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan...

Samordningsförbundet Stockholms stad söker en processledare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och samverkan till ESF-projektet MIA. Läs mer om tjänsten här....

Idag kom över 60 deltagare till frukostmötet för att lyssna på Södertäljejourerna om våldets nedbrytande effekt och hur vi tillsammans kan hjälpa den våldsutsatta. Bland annat pratade Södertäljejourerna om våldets...

Den 31 januari arrangerade Samordningsförbundet tillsammans med andra myndigheter, ett seminarium för myndighetssamverkan kring tillit och välfärdssystemet. Uppemot 500 medarbetare från flera myndigheter deltog på Estrad. Initiativtagare till samverkan är...

Samordningsförbundet i Södertälje har fått ny ordförande och vice ordförande: Rose-Marie Jacobsson(S), Södertälje kommun är ordförande och Anne-Marie Larsson (M), Region Stockholm är vice ordförande. Båda har gedigen erfarenhet av...