Aktuellt

Region Stockholms Folkhälsorapport ges ut vart fjärde år. Den beskriver det aktuella hälsoläget och hälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. Den 19 februari kommer vi att ha ett frukostmöte på...

Den första rapporten av den brukarstyrda brukarrevisionen för MIA-projektet har kommit. Brukarna svarar generellt att de är nöjda med personalens bemötande i de olika delprojekten, Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge Botkyrka...

Tillväxtverket har gjort en kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Förbundets finansierade insats, SamSpråk, i samverkan med Arbetsförmedlingen är en av de...

Fördjupa dina kunskaper om finsam! Webbinariet är en kortversion av introduktionsutbildningen som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en introduktion eller fördjupade kunskaper om finansiell...