Aktuellt

Nu finns vi även på LinkedIn där du kan följa oss i stort som smått kring frågor och aktiviteter inom Samordningsförbundet. Vad tycker du är viktigt att ta upp? Vilka...

Ett mycket uppskattat och välbesökt frukostmöte med över 80 deltagare! Rehabkoordinator, Maria Mazarella och Antonia Jacobaeus, företagsläkare tillsammans med Ylva Hilmertz, metodutvecklare gav nya perspektiv och insikter. Ta del av...

”Vare sig det handlar om sjukdom, utbrändhet, språk, funktionshinder eller psykisk ohälsa, kan vi ge människor hopp inför framtiden,” säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. Läs hela intervjun på MIA-projektets webbplats!...

Inspektionen för Socialförsäkringen (Isf) skriver i sin andra rapport om samordningsförbundens verksamhet och organisering på uppdrag av regeringen: "Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte...

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utvärderar på uppdrag av regeringen samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den första rapporten av tre är publicerad. Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan...

Samordningsförbundet Stockholms stad söker en processledare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och samverkan till ESF-projektet MIA. Läs mer om tjänsten här....