Aktuellt

Samordningsförbundet i Södertälje har fått ny ordförande och vice ordförande: Rose-Marie Jacobsson(S), Södertälje kommun är ordförande och Anne-Marie Larsson (M), Region Stockholm är vice ordförande. Båda har gedigen erfarenhet av...

Samordningsförbundet har i samarbete med Raoul Galli, socialantropolog på Stockholms Universitet, genomfört en begränsad socialantropologisk studie på projektet Rehabarenan. Uppdraget för fältstudien har varit hur Rehabarenan genomförs i förhållande till...

Välbesökt frukostmöte och adventsmingel den 4 december. Tema: Information från de insatser och projekt som förbundet finansierar Projektmedarbetare från MIA – Mobilisering inför arbete, Samspråk, Rehabarenan på Torekällberget, IPS 2018, Alis fanns på...

I senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vilka behovsgrupper förbundets styrelse enats om i verksamhetsplanen för 2019 Nyhetsbrev 5 2018...

Den 26 september släppte MIA-projektet sin ett-årsrapport. Den visar att det mesta går enligt plan och att det övergripande målet med 2500 deltagare fram till 2020 är inom räckhåll. Det finns ett...

Trygve Nylund är nu på plats som projektledare för MIA Södertälje, ett av delprojekten i det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete. Han efterträder Lena Rogeland, som varit projektledare...

Målgruppen är unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller snarlik problematik, som behöver tidigt stöd i vuxenlivet för att kunna få/behålla ett arbete eller studera. Under 2018 kommer 50 personer, födda 1999, att...