Trygve Nylund är nu på plats som projektledare för MIA Södertälje, ett av delprojekten i det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete. Han efterträder Lena Rogeland, som varit projektledare...

Målgruppen är unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller snarlik problematik, som behöver tidigt stöd i vuxenlivet för att kunna få/behålla ett arbete eller studera. Under 2018 kommer 50 personer, födda 1999, att...