Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Bildspel från MUCF workshop 7 mars

Den 7 mars bjöd Samordningsförbundet och MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) in chefer och personer med strategiska uppdrag kopplat till unga mellan 16-29 år till en första workshop för att öka kunskapen och samverkan kring unga i Södertälje. Detta var den första av tre planerade workshops under 2023.

Workshopserien handlar om att lära om hur det ser ut för unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje, belysa vad som görs idag, titta på vilka utmaningar som finns och identifiera om vi kan göra något mer. Förutom att ge en nulägesbild och kunskapshöjning är målsättningen att komma överens om samverkan kring dessa unga.

Målet med det första tillfället var att starta upp och ge en gemensam nulägesbild av gruppen unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje och möjlighet att diskutera över verksamhetsgränser vilka utmaningar vi ser.

”Ett tillfälle att samlas kring unga, lyssna på hur andra gör, få kunskap och hitta nya vägar för samarbete och samverkan”

Under dagen fick vi kunskap om statistik, riskfaktorer, goda exempel samt ta del av några unga personers röster. Vi diskuterade vilka unga som har svårast att etablera sig i Södertälje och var riskerar de att falla mellan stolarna? Arbetsförmedlingen berättade även om den samverkansöverenskommelse som tecknats mellan dem och Södertälje kommun.

Bildspel MUCF workshop 1

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content