Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Brukarstyrd Brukarrevision i MIA-projektet

Den första rapporten av den brukarstyrda brukarrevisionen för MIA-projektet har kommit. Brukarna svarar generellt att de är nöjda med personalens bemötande i de olika delprojekten, Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge Botkyrka Salem.

I MIA Södertälje är brukarna överlag mycket nöjda och positiva till projektmedarbetarnas bemötande, närmare 72% (av totalt 38 svar) svarar mycket bra.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

Vill du veta mer om Brukarkraft, Verdandi och Brukarstyrd brukarrevision?

Läs mer på Verdandis hemsida.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content