Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

ESF-projekten Lumena och Conecto

I genomförandeprojektet Lumena och kompetensutvecklingsprojektet Conecto kommer sju av samordningsförbunden i Stockholms län, med medfinansiering från europeiska socialfonden, att gå samman för en mer tillgänglig och inkluderande välfärd i Stockholm.

Under de närmaste åren kommer fler än 2500 personer få stöd till arbete och kompetensutvecklingsinsatser inom de bägge projekten som inte enbart adresserar behovet av insatser på individnivå utan även på strukturell nivå samt behov av myndigheters samverkan.

De regionala projekten berör personer som behöver stöd mot arbete och studier, medarbetare och chefer hos förbundens medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och 20 av länets kommuner) civilsamhällsaktörer, arbetsgivare och andra viktiga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Projekten kommer ha ett stort fokus på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och ickediskriminering ur ett intersektionellt perspektiv.

Skip to content