Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

ESF-ansökningar beviljade!

I veckan fick vi besked om att de två länsgemensamma ansökningar om projektmedel till Europeiska Socialfonden (ESF) har beviljats.

Med projekten Lumena och Conecto avser samordningsförbunden i Stockholms län att tillsammans ge ett utökat stöd till personer i länet som behöver ett samordnat stöd för att komma ut i arbete, studier och egen försörjning.

Vi kommer att arbeta i evidensbaserade metoder som till exempel Supported Employment och Supported Education. Målet är också att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till kommuner, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Stockholms län. Det är även aktuellt att stärka kompetensen om metoder, arbetssätt, frågor om inkludering, jämställdhet och jämlikhet.

Projekten kommer att starta upp under våren 2023, förberedelser påbörjar vi redan nu. Vill du veta mer? Här nedan kan du ta del av våra två ansökningar.

Ansökan Conecto POA1

Ansökan Lumena POA2

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content