Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Lumena Södertälje

Länsgemensamt ESF- finansierat projekt som i Södertälje består av en utveckling av insatsen Alis, som riktar sig till unga personer mellan 18-29 år, och Lumena 30+, som riktar sig till personer mellan 30-64 år. Projektet riktar sig till personer som har en önskan om stöd vidare mot arbete eller studier.

Mål

Målet för alla våra stödsökande är att hitta vägen till ett hållbart arbetsliv eller studier.

Hur arbetar vi?

Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som du har behov av för att ta dig till arbete eller studier. Det ger oss möjlighet att ge dig ett anpassat stöd. I projektet finns även en arbetsgivarkoordinator vars roll är att stärka arbetsgivarsamverkan.

Våra metoder

Vi jobbar med metoderna Supported Employment, Case management och Supported Education.

Supported Employment, SE, ger dig stöd i att finna, få och behålla arbete.

Supported Education, SEd, hjälper dig att lyckas med dina studier.

Case management, CM, ger dig stöd inom alla områden i livet. Du får möjlighet att påverka din livskvalitet. Målet är att ge dig en meningsfull vardag, att du kan försörja dig själv och vara en del av samhället.

Som stödsökande får du en egen handledare. Du kan få stöd av flera personer och metoder samtidigt.

Målgrupp 

Lumena Alis: Personer mellan 18 och 29 år med ett identifierat behov av stöd för att kunna få eller behålla ett arbete/studier alternativt vid behov vägleda till ordinarie insatser inom kommunen eller arbetsförmedlingen. Personerna ska vara folkbokförda i Södertälje kommun.

Läs mer om Alis (länk)

Lumena 30+: Personer mellan 30 – 64 år som har en önskan om stöd vidare mot arbete/studier.

Anmälan av deltagare

Lumena Alis: Deltagare kan komma till projektet via egen anmälan eller via sin kontakt på till exempel Arbetsförmedlingen, Unga vuxna psykiatricentrum, Försäkringskassan eller via gymnasieskolornas elevhälsa.
 
Lumena 30+: Deltagare kan komma till projektet via egen anmälan. Insatsen har möjlighet att ta emot alla oavsett försörjning – kan även ta emot individer som står utanför offentlig försörjning.

 

För intresseanmälan, se kontaktuppgifter i kolumnen till höger.

Informationsfolder om Lumena Södertälje

Informationsfolder om Lumena Alis Södertälje

Jobbsök och vägledning

Under sommaren erbjuder Lumena Alis stöd i jobbsök och vägledning varje tisdag kl.13:00-15:00 på Nygatan 4 med start 18 juni och pågår till 6 augusti. 

Det är drop-in, alla är välkomna och du kan få hjälp med att söka jobb eller studier, få samhällsvägledning eller få information om Alis eller Lumena 30+. 

Tid: 13:00-15:00 (pågår från 18/6 till 6/8). 

Plats: Nygatan 4, plan 3.

Lumena Alis har verksamhet som vanligt under sommaren, men lite begränsat utifrån semestertider. Alla är välkomna att höra av sig till:

E-post: alis@sodertalje.se 

E-post: lumena@sodertalje.se

Telefon: 072-255 49 31

ESF-projekten Lumena och Conecto

Med projekten Conecto och Lumena samlas samordningsförbunden i Stockholms län (där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt 20 kommuner i Stockholms län ingår) för att tillsammans öka samverkan och skapa bättre förutsättningar för personer som behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Conecto – satsning för att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser

Conecto erbjuder kunskapshöjande insatser för förbundens medlemmar och andra berörda genom handledning och kompetensutvecklade aktiviteter. Vi kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som ökar insikt, kunskap och kompetens i allt från evidensbaserade metoder, samarbete med arbetsgivare, samverkansfärdigheter och uppsökande verksamhet till inkludering, likabehandling och jämlikhet.

Conecto startar i april 2023 och pågår till december 2024.

Lumena – stöd mot arbete och studier

Lumena kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer. Målet är att ge deltagare ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management. Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns i dag.

Projekten har fokus på evidensbaserade metoder och arbetssätt som ökar individens möjligheter att få och behålla ett arbete samt jämställdhet, icke-diskriminering och likabehandling. 

Lumena startar under senvåren 2023 och pågår till början av 2026.

Vill du läsa projektansökningarna?

Ansökan Conecto POA1

Ansökan Lumena POA2

Kontakt

Vid intresse kontakta oss på:
Susanne Johansson

Projektledare Lumena

Karin Karlberg

Projektledare och mentor Alis

Margrith Aho

Arbetsgivarkoordinator Lumena

Lumena Södertälje finns även i Välfärdsguiden

Besöksadress

Nygatan 4, plan 3.
151 72 Södertälje

Print
Skip to content