MIA Södertälje

MIA – Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som sex samordningsförbund i Stockholms län deltar i. Varje förbund driver ett delprojekt, varav MIA Södertälje är ett.

MIA Södertälje erbjuder individuellt anpassat stöd till personer som i dagsläget inte deltar i några arbetsmarknadsinsatser och vill ha stöd för att komma vidare till arbete eller studier – på kort eller lång sikt. Utifrån en kartläggning av nuläget och personens mål och behov av stöd planeras stödinsatser, t.ex. arbetsträning hos ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats. Stöd för att komma igång med studier kan också komma ifråga.

MIA erbjuder individuellt anpassat stöd i olika former. Syftet är att varje deltagare ska kunna få och behålla ett arbete, klara av studier, alternativt få stöd i kontakterna med olika myndigheter.

Målgrupp

Personer som i dagsläget inte kvalificerar sig för ordinarie arbetsförberedande insatser och som är i behov av samordning och förrehabilitering. Prioriterade grupper är unga vuxna, kvinnor och hushåll med barn som har försörjningsstöd, unga mellan 25 och 29 år som har aktivitetsersättning samt personer med sjukpenning som är långtidssjukskrivna.

Anmälan av deltagare

Vid intresse att delta i MIA-projektet kan individen kontakta sin handläggare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller sin vårdgivare. Ni fyller sedan i en intresseanmälan tillsammans. Det går även bra att själv ta kontakt med MIA Södertälje för att göra en anmälan, se kontaktuppgifter nedan.

Mål

Målet med MIA-projektet är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier samt att 40 procent kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. Minst 60 procent av projektets deltagare känner en ökad makt över sin situation. Vidare ska MIA förbättra och utveckla samordning och samverkan mellan ingående parter.
MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer under projektperioden; sammanlagt har projektet 2 500 deltagare i hela länet.

Övrig information

MIA Södertälje är ett delprojekt i det större länsgemensamma ESF-finansierade MIA där sex samordningsförbund i Stockholms län har varsitt delprojekt. Läs mer om MIA på MIA-projektets hemsida och Europeiska socialfonden, ESF.

Samverkanspartners

Drivs av Enheten för arbetsrehabilitering, Södertälje kommun och ägs av Samordningsförbundet i Södertälje. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, övriga samordningsförbund i länet samt olika lokala samverkanspartners.

Läs mer om MIA