MIA Vidare

MIA Vidare – Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som åtta samordningsförbund i Stockholms län deltar i. Varje förbund driver ett delprojekt, varav MIA Vidare Södertälje är ett.

MIA Vidare erbjuder individuellt anpassat stöd till personer som i dagsläget inte deltar i några arbetsmarknadsinsatser och vill ha stöd för att komma vidare till arbete eller studier – på kort eller lång sikt. Utifrån en kartläggning av nuläget och personens mål och behov av stöd planeras stödinsatser, t.ex. arbetsträning hos ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats. Stöd för att komma igång med studier kan också komma ifråga.

MIA Vidare erbjuder individuellt anpassat stöd i olika former. Syftet är att varje deltagare ska kunna få och behålla ett arbete, klara av studier, alternativt få stöd i kontakterna med olika myndigheter.

Målgrupp

Personer som i dagsläget inte kvalificerar sig för ordinarie arbetsförberedande insatser och som är i behov av samordning och förrehabilitering. Prioriterade grupper är unga vuxna, kvinnor och hushåll med barn som har försörjningsstöd, unga mellan 25 och 29 år som har aktivitetsersättning samt personer med sjukpenning som är långtidssjukskrivna.

Anmälan av deltagare

Vid intresse att delta i MIA Vidare kan personen prata med aktuell kontakt på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivare. Ni fyller sedan i en intresseanmälan tillsammans. Det går även bra att själv ta kontakt med MIA Vidare för att göra en anmälan, se kontaktuppgifter nedan.

Övrig information

MIA Vidare i Södertälje är ett delprojekt i det större länsgemensamma ESF-finansierade MIA Vidare där 8 samordningsförbund i Stockholms län har varsitt delprojekt. MIA Vidare är ett tillämpningsprojekt där Bostonmodellen och IPS används som metoder i arbetet.  Läs mer om Mia Vidare – Samordningsförbund

Samverkanspartners

Drivs av Enheten för arbetsrehabilitering, Södertälje kommun och ägs av Samordningsförbundet i Södertälje. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, övriga samordningsförbund i länet samt olika lokala samverkanspartners.


Dokumentation

 

Våra insatser