Rehabarenan

Rehabarenan på Torekällberget riktar sig till personer som behöver samordnad rehabilitering och arbetsträning.

Rehabarenan Torekällberget erbjuder arbetsrehabilitering, arbetsträning och språkträning till personer som av olika anledningar saknar arbete. Här finns möjlighet att arbetsträna inom fyra olika inriktningar med tillhörande handledare; Kafé, bageri, rekvisita och områdesskötsel samt tågrenovering.

Inom kafé får deltagaren arbeta med matlagning, bakning, service, kassa, städ och disk. På Bageriet erbjuds arbetsuppgifter som bakning i både mindre och större mängder tillsammans med en bagare, vissa köksuppgifter samt disk och städ. Även viss kassa och service kan förekomma.

På Museet finns odlings- och rekvisitaspåret där deltagaren under vår- och sommarhalvåret arbeta med odling och trädgårdsskötsel och under den kallare delen skötsel och reparation av museets olika föremål. Även viss områdesskötsel erbjuds.

Inom tågspåret renoveras gamla tågvagnar vilket ger erfarenhet inom metallarbete och måleri.

Oavsett inriktning så sker arbetet på rehabarenan utifrån varje deltagares individuella behov, i syfte att ”rusta för arbete”. Ett handledarteam har som mål att stödja varje individ i arbetsträning, upp till 100 % av den enskildes förmåga. Språkstöd erbjuds också, såväl på arabiska som syrianska och svenska.

Målgrupp

Personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Det kan vara personer med lång arbetslöshet i behov av arbetsträning, utrikesfödda med behov av språkträning, sjukskrivna i behov av rehabilitering.

Anmälan av deltagare

Kontakta samordnare Tina Önnerstedt direkt för ett studiebesök. Ansvarig handläggare beslutar om deltagande i samråd med samordnare.

Mål

Rehabarenan ska skapa en arena för integration, rehabilitering och arbetsträning, minska utanförskapet och förbättra deltagarnas hälsa. 80 % av deltagande individer ska uppleva att de fått stöd som motsvarar deras behov och förväntningar.

Samverkanspartners

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun samverkar kring projektet. Projektägare är kommunens kultur- och fritidskontor.

Projektet pågår t o m 31 december 2019.