Samspråk

SamSpråk riktar sig till personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och behöver språkutvecklande insatser.

I projektet utarbetas en modell för att förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunens vuxenutbildning. Målet är att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling i samverkan med andra förberedelser inför arbetslivet, i syfte att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier. I projektet ingår även en utökad satsning på elevvården. Samspråk anordnar även kompletterande aktiviteter, i samarbete med andra aktörer som studieförbund, föreningar och ideella organisationer för att främja integrationen utifrån deltagarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Målgrupp

Personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och är i behov av språkutvecklande insatser. Projektet riktar sig till personer som är inom etableringsuppdraget samt personer, som efter etableringsuppdraget, deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. I första hand prioriteras kvinnor.

Anmälan av deltagare

Anmälan om deltagande går via personens handläggare på Arbetsförmedlingen. För närmare information om projektet Samspråk, kontakta någon av projektets medarbetare, se kontaktuppgifter.

Mål

100 personer per år ska delta. Av dessa ska 70 procent arbeta eller studera senast 6 månader efter att de avslutat sitt deltagande. Ett viktigt mål är också att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling, i syfte att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier. Förbättrad hälsa är också ett av målen.