Arbetsträning på Torekällberget

Arbetsträning för personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad insats som förrehabilitering i åldern 16 – 64 år och som på grund av sjukdom och ohälsa har nedsatt arbetsförmåga samt varit utan arbete under lång tid.

 

Rehabarenan implementerades vid årsskiftet 2019/2020 och heter numera Arbetsträning på Torekällberget. Södertälje kommun driver verksamheten som främst riktar sig till personer med försörjningsstöd men Samordningsförbundet finansierar en handledare för att möjliggöra att fler personer får ta del av verksamheten. De deltagare som anvisas från samordningsförbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Södertälje kommun) kan placeras i samtliga arbetslag för att på så sätt få en god utveckling av sin arbetsförmåga och i sin rehabilitering. Arbetet organiseras även fortsättningsvis i arbetslag: Kafé Lindblom, Rekvisita- och områdesskötsel, Trädgårdslag samt Tågrenovering. Samordningsförbundet finansierar 5-7 platser.

Målgrupp

Personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad insats som förrehabilitering i åldern 16 – 64 år och som på grund av sjukdom och ohälsa har nedsatt arbetsförmåga samt varit utan arbete under lång tid.

Anmälan av deltagare

Deltagare kan komma till insatsen via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Södertälje kommun och Hälso- och sjukvården. Kontakta insatsen direkt för närmare information och studiebesök, se kontaktuppgifter.

Mål

• 2020 ska arbetslagen ta emot individer på minst fem helårsplatser.
• Minst 50 % av de deltagande individerna ska avslutas till arbete, studier eller delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.
• 80 % av de deltagande individerna ska uppleva att de fått stöd som motsvarar deras behov och förväntningar.
• De individer som deltar i de olika insatserna ska erbjudas stöd som för dem närmare, eller ut på arbetsmarknaden.
• Medverkande myndigheter upplever att insatsen motsvarar deras behov av adekvata arbetstränings- och rehabiliteringsplatser.

Våra insatser