Arbetsträning på Torekällberget

Arbetsträning för personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad insats som förrehabilitering i åldern 16 – 64 år och som på grund av sjukdom och ohälsa har nedsatt arbetsförmåga samt varit utan arbete under lång tid.

Rehabarenan implementerades vid årsskiftet 2019/2020 och heter numera Arbetsträning på Torekällberget. Södertälje kommun driver verksamheten som främst riktar sig till personer med försörjningsstöd men Samordningsförbundet finansierar en handledare för att möjliggöra att fler personer får ta del av verksamheten. De deltagare som anvisas från samordningsförbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Södertälje kommun) kan placeras i samtliga arbetslag för att på så sätt få en god utveckling av sin arbetsförmåga och i sin rehabilitering. Arbetet organiseras även fortsättningsvis i arbetslag: Kafé Lindblom, Rekvisita- och områdesskötsel, Trädgårdslag samt Tågrenovering. Samordningsförbundet finansierar 5-7 platser.

Målgrupp

Personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad insats som förrehabilitering i åldern 16 – 64 år och som på grund av sjukdom och ohälsa har nedsatt arbetsförmåga samt varit utan arbete under lång tid.

Anmälan av deltagare

Deltagare kan komma till insatsen via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Södertälje kommun och Hälso- och sjukvården. Kontakta insatsen direkt för närmare information och studiebesök, se kontaktuppgifter.

Informationsfilmer

Titta på en intervju med handledaren Peter Karlsson om hur det är att arbetsträna på Torekällberget.

Intervjun finns på vår Youtube-kanal (länk)

Print

Kontakt

Peter Karlsson

Handledare/kontakt för arbetsträningsplats

Besöksadress

Torekällbergets friluftsmuseum
Torekällberget
151 45 Södertälje

Läs mer och se öppettider för Torekällberget