Frukostmöten & föreläsningar

Samordningsförbundet bjuder in medarbetare, chefer, politiker och andra berörda till frukostmöten, både för kompetensutveckling, information om vad som är på gång och för att ge möjlighet till att knyta kontakter.

Missbruk & Beroende

2020-09-02 kl. OBS!Preliminärt datum.
Läs mer

OBS. Flyttad prel. till 2 september. Närmare information inom kort!