Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Hur tar vi det förebyggande arbetet med unga ett steg till?

Ett tillfälle för inspiration att göra annorlunda!

Södertälje kommun och Samordningsförbundet Södertälje anordnar tillsammans med Agenda 2030 en förmiddag då vi lyfter nationella och lokala lärdomar om hur vi skapar främjande system för ungas välbefinnande och hur vi gör unga delaktiga i Södertälje.

Den nationella samordnaren för Agenda 2030 ska i korthet initiera, främja, stimulera, stärka och fördjupa andra aktörers arbete med att bidra till målen inom bl.a. social hållbarhet.

Genom en pilot till Agenda 2030 ”Nu börjar vi med barnen, ett projekt om framtidstro!” har unga i Södertälje intervjuats kring vad i deras liv som får dem att må bra och hur de tänker om framtiden. De har även berättat om vad de hade behövt och vad de tror att andra unga behöver för att klara skolan och bygga en positiv framtidstro.

En förmiddag att inspireras, få medskick och skapa dialog!

Program

Lärdomar från lokal och nationell nivå om hur vi kan bygga ett främjandesystem för barn och ungas välbefinnande

  • Emma Sterky, kanslichef för Nationella Samordnaren Agenda 2030
  • Matilda Legeby, senior designstrateg Samhällsnytta och projektledare för piloten: Nu börjar vi med barnen!

 

Lärdomar från den lokala piloten i Södertälje – ett projekt om ungas framtidstro och om att få må bra i livet! 

  • Elin Hedbrandh, projektledare och policydesigner
  • Melina Pyykkönen. senior service och UX designer
  • Karin Karlberg, projektledare Alis

 

Det kommer att bjudas på frukostfralla och kaffe under morgonen. Välkommen!

Inbjudan i PDF (länk)

 


Samordningsförbundet i Södertälje har sedan 2022 finansierat ett pilotprojekt i samverkan med Nationell samordnare för Agenda 2030, Region Stockholm, Södertälje kommun och unga i Södertälje.

I projektet har unga inom KAA och i projektet Alis intervjuats kring vad i deras liv som får dem att må bra och hur de tänker om framtiden. De har även berättat om vad de hade behövt och vad de tror att andra unga behöver för att klara skolan och bygga en positiv framtidstro. Intervjuerna hjälper oss att utmana våra föreställningar om vad unga behöver!

Den nationella samordnaren för Agenda 2030 ska i korthet initiera, främja, stimulera, stärka och fördjupa andra aktörers arbete med att bidra till målen inom bland annat social hållbarhet. Som ett led i uppdraget initierades piloten: Nu börjar vi med barnen!  Målet med piloten är att utforska hur ett främjandesystem som bidrar till alla barn och ungas (0–20 år) välbefinnande kan skapas.

I piloten skiljer vi på främjande och förebyggande insatser och fokuserar på främjande. Detta i en tid när fokus framför allt ligger på att identifiera riskfaktorer och att vidta åtgärder för att förebygga problem, liksom på åtgärdande insatser. Det utforskande arbetet behöver ha ett ”hela- samhället-perspektiv”. Det innebär att det inte enbart behöver vara ett system som bygger på insatser från offentlig sektor utan också från ideell och privat sektor. Ett antal aktörer från alla tre sektorer ingår därför i piloten där vi arbeta med lokala experiment och aktivt medskapande med barn och unga.  

Vi arbetar med fyra regioner och sex kommuner och kommer att berätta om lärdomar för piloten i stort, men även lyfta exempel från respektive lokal pilot.  

Piloten avslutas i januari 2024.

 

Tid och plats

11-12-2023
08:30-10:30
Södertälje Stadshus, Nyköpingsvägen 26 (lokal Demokratin)

Se på karta

Hur tar vi det förebyggande arbetet med unga ett steg till?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att handlägga din anmälan till föreläsningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas klicka på länken..

Skip to content