Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Internationella kvinnodagen 8 mars

Den 8 mars uppmärksammas internationella kvinnodagen av människor och organisationer över hela världen för att lyfta frågor om kvinnors rättigheter och ojämställdhet. Även om många viktiga steg mot jämställdhet har tagits är arbetet för kvinnors rättigheter långt ifrån klart. Mäns våld mot kvinnor och tjejer är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Våld i nära relation är idag ett folkhälsoproblem. Personer som upplevt våld löper större risk för ohälsa och sämre arbetsförmåga.

Samordningsförbundet bedriver ett arbete för tidig upptäckt av våld och projektet Stoppa Våldet är en del av regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld som flera samordningsförbund driver tillsammans med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) sedan hösten 2019.

För att uppmärksamma 8 mars vill förbundet lyfta fram aktiviteter, rapporter och aktörer som kan ge fördjupad kunskap om våld i nära relation.

⇒ Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) rapport: Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld (2022)

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna arrangerar ett webbinarium 9 mars klockan 9:00 – 10:00 på temat ”Våld i ungas nära relationer – vad är det, hur vanligt är det, hur kan vi upptäcka det?” De har bjudit in Zandra Kanakaris från stiftelsen 1000 möjligheter som kommer att berätta om arbetet som de bedriver för att unga inte ska utsätta andra eller själva bli utsatta för våld.

⇒ Anmälan Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 9 mars

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har också bjudit in Zandra Kanakaris och arrangerar liknande webbinarium 16 mars klockan 09:00 – 10-30.

⇒ Anmälan Samordningsförbundet Centrala Östergötland 16 mars

Brottsförebyggande rådet, Brå, har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

⇒ Metodstöd för kartläggning av våld

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content