Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Jämställdhetsmyndighetens rapport

I maj gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att i dialog med relevanta myndigheter och aktörer genomföra en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndighetens rapport kring uppdraget finns nu tillgänglig att läsa.

Jämställdhetsmyndighetens rapport: Stärkta möjligheter genom samverkan – insatser för att underlätta utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content