Kontakt

Har du förslag på tema till frukostmöte, föreläsningar, föreläsare eller har du sett ett samverkansbehov, hör av dig!

Micaela Magnusson, förbundschef
Elizabet Fidan, ekonomiassistent
Madelene Wennberg, utvecklingsledare
Johanna Nielsen, processledare

Besöks- och postadress

Ängsgatan 1 A, 1 tr (hiss finns)
151 34 Södertälje

Ring eller mejla först för portkod!

Kontakt