Arbete och återhämtning för unga vuxna med psykisk ohälsa utifrån aktuell forskning!

Varför integrera arbetsrehabilitering med psykiatri för unga vuxna med psykisk ohälsa?

På webbinariet presenteras forskning kring arbete och återhämtning för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Fokus blir främst på nyligen publicerad forskning kring hur integrerad psykiatrisk behandling och arbetsinriktade insatser påverkar unga vuxna. Även forskning gällande vad som händer när unga vuxna utvecklar arbetsidentitet och studentidentitet.

Webbinariet avslutas med tillfälle att ställa frågor till föreläsaren.

Medverkande på webbinariet: Ulrika Liljeholm, utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje kommun. Ulrika forskar om rehabilitering för unga vuxna med psykisk ohälsa med fokus på arbete, studier och återhämtning vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.