Barnahus – platsen som barn kommer till om de varit utsatta för ett misstänkt brott

När en anmälan om bevittnat våld, barnmisshandel och/eller sexuellt övergrepp kommer till polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd hos Barnahus. Syftet med Barnahus är att barnet som varit utsatt bara ska behöva komma till ett ställe istället för att slussas mellan olika myndigheter.

Lyssna på Lena Kallio samordnare för Barnahus i Södertälje och polisen berätta om verksamheten.