Digitalt arbete – att hitta individinriktade insatser inom välfärden.

Tänk om du i din arbetsvardag kunde söka och finna insatser för din brukare samlat på ett ställe. Insatskatalogen är ett digitalt sökverktyg med precis den ambitionen. Katalogen är öppen och kan användas både av dig som professionell samt medborgare.

I Insatskatalogen samlar vi insatser för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden. Gemensamt för publicerade insatser och verksamheter är att de alla finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser inom: arbetsmarknad, rehabilitering och utbildning för personer som behöver stöd att närma sig arbete.

Insatskatalogen lanserades redan 2018 men har under senaste året genomgått en hel del utvecklingsarbete i tillgänglighet och sökbarhet samt fått ännu fler sökbara insatser. Dagens föreläsare är Elisabeths Afram Söderström som är lokalprojektledare för Insatskatalogen i Samordningsförbundet HBS och Södertälje. Hon talar om när och hur Insatskatalogen kan användas i ditt vardagsarbete och går igenom hur sökverktyget fungerar i praktiken. Föreläsningen riktar sig både till nya och gamla användare utifrån de omfattande uppdateringar som gjorts senaste tiden.