En vecka fri från våld: Hur arbetar polis och åklagare med våld i nära relationer?

Föreläsare på webbinariet: Polis Linda Matsson, Åklagare Emma Olsson


”En vecka fri från våld”  arrangeras i anslutning till den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.

Veckan sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under veckan arrangeras runt om i landet olika aktiviteter. Så även i Södertälje.

Samordningsförbundet arrangerar veckan tillsammans med Relationsvåldscenter (RVC), Södertäljejourerna, Polisen och Södertälje sjukhus.