Försäkringskassan – Socialförsäkringen

Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor i Sverige som befinner sig i olika skeden i livet.

Vilket uppdrag har Försäkringskassan inom sjukpenning och inom aktivitetsersättning?

 

Webbinariet ger information om Försäkringskassans myndighetsuppdrag, arbetssätt, regler men också vilka möjligheter som finns för individer i sjukförsäkringen.

Medverkande: Juliet Jacob, enhetschef, Avdelningen för sjukförsäkring Stockholms län Sydväst och Mathias Holmlund, regionalt samverkansansvarig, FV Varaktig nedsatt Arbetsförmåga Öst.

Inbjudan till webbinarium 4 november_Försäkringskassan