Hur kan studier på folkhögskola bidra till återhämtning vid psykisk ohälsa?

Välkommen till föreläsning på Hagaberg den 22 augusti!

Forskare berättar om studier som väg tillbaka vid psykisk ohälsa.

Forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo från Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Jönköpings universitet presenterar sin studie om Livskunskapskurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Resultatet av deras forskning har nu publicerats i en forskningsrapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – Ett deltagarperspektiv och en vetenskaplig artikel i Australian Journal of Adult Learning.

Läs mer om Joel Hedegaards och Martin Hugos forskning på Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, Jönköpings universitet.


Föreläsningen arrangeras av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje och Samordningsförbundet i Södertälje.