Kunskapsdag: BIP forskningstudie

Välkommen till en eftermiddag för att öka kunskapen om BIP!

Samordningsförbundet i Södertälje bjuder in medlemmarna till en gemensam kunskapsdag.

Kunskapsdagen för dig som är medarbetare eller chef hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Södertälje kommun.

BIP är en dansk forskningstudie som visat vad som faktiskt ökar sannolikheten för personer med komplexa problem att få ett arbete.

Syftet med kunskapsdagen är att ge:

  • En gemensam vetenskapligt förankrad grund,
  • förståelse för forskningens huvudsakliga punkter och
  • skapa förutsättning för god implementering.