Kunskapsdialog: UVAS, Unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje

OBS!

Nytt datum för Kunskapsdialogen på grund av coronaviruset:

11 september (fm) på Hagaberg. Vi återkommer med närmare information!

För Chefer och medarbetare i Södertälje som arbetar med unga i åldern 16–29 år. Representanter från samtliga nätverk och styrgrupper.

Mycket görs i Södertälje för gruppen UVAS, Unga som varken arbetar eller studerar, genom åtskilliga nätverk, styrgrupper och verksamheter. Men har vi en helhetsbild? Vem ansvarar för vad och vilka? Saknas något? Vilka vägar finns?

Kunskaps- och informationsutbyte

Samordningsförbundet tillsammans med utbildningskontoret i Södertälje har identifierat ett behov av att kartlägga insatser, verksamheter, nätverk och styrgrupper som arbetar med gruppen UVAS som befinner sig i åldersspannet 16-25 år eller kanske upp till 29 år. Vi ser att ett informations- och kunskapsutbyte mellan olika verksamheter kan behövas och bjuder därför in till en första träff.

Kunskapsdialogen syftar till att ge en överblick och kartlägga det som görs i arbetet med unga för att skapa bättre förutsättningar i det fortsatta arbetet. Dagen kommer att bestå av en kombination av kortare föredrag och gruppdiskussioner.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF har bjudits in för att ge en överblick kring unga som varken arbetar eller studerar.  I övrigt kommer dagen bestå av en kombination av kortare föredrag och dialog.

Anmäl intresse om deltagande till Samordningsförbundet senast den 5 mars!