Webbinarium: Kunskapsdialog – steg 1: MUCF och Unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 160 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

 

Samordningsförbundet har bjudit in Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att ge oss en övergripande bild över unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

MUCF har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med UVAS. Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete. MUCF har nyligen fått utökat regeringsuppdrag om att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

Förbundet har under en tid försökt anordna en kunskapsdialog då det finns ett behov av informations- och kunskapsutbyte mellan olika verksamheter som arbetar med gruppen unga (16 – 29 år) i Södertälje. Steg 1 är detta webbinarium med MUCF och nästa steg är en fysisk konferens för nätverkande och kunskapspåfyllnad. Eventuellt fler träffar kan bli aktuella.