Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet

Välkommen att lyssna på fyra Samordningsförbund i landet som utvecklar välfärden genom användarinvolvering. Vad gör ett samordningsförbund? Hur lyckas vi utveckla samverkan genom användarcentrerad verksamhetsutveckling?

 

Tillsammans stödjer och finansierar Samordningsförbund runt om i landet samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger våra medlemmar möjlighet att utifrån gemensamma resurser utveckla metoder och arbetssätt för personer som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbete eller studier.

Under detta webbinarium erbjuds en inspirationsföreläsning kring samverkan inom offentlig sektor. Vi har fokus på hur vi aktivt tillsammans med våra medborgare kan utveckla och effektivisera våra verksamheter och samverkansarbetet. Det är lätt att starta i möjliga lösningar när en verksamhet stöter på utmaningarna. Men vad är det egentliga behovet och när och hur kan vi på ett bra sätt ta reda på det?

Medverkande är de fyra samordningsförbunden Huddinge Botkyrka Salem, Södertälje, Centrala Östergötland och Samspelet som under några år har använt sig av arbetsmetodiken tjänstedesign.
Vi talar om Samordningsförbunden som plattform och varför vi valt aktiv användarinvolvering och ger olika exempel på utvecklingsarbeten som görs och gjorts med stöd av användarinvolvering d.v.s. tjänstedesign.

Vi ser gärna att seminariet blir en dialog, ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och inspiration.


Webbinariet är en del av Innovationsveckan som är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet,
Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.