Presentation av arbetssättet STRUT® – när, var och hur?

Partnerskapet KNUT berättar inledningsvis om sina processer till egen försörjning som kan vara underlag eller komplettering till STRUT®-arbetet.

 

STRUKTURERAD REHABILITERINGSUTREDNING STRUT®
En teambaserad, validerad, försäkringsmedicinsk utredningsmetodik, riktad mot personer med ekonomiskt bistånd och komplex problematik som hinder för arbete.
Systematisk datainsamling och teambedömning ger en djupare förståelse av personers förutsättningar för arbete, behov av insatser och behov av samverkan.


För personen innebär det ökade förutsättningarna för att få rätt insats i rätt tid från rätt aktör, samt att utifrån de egna förutsättningarna få en varaktig lösning gällande arbete, studier eller sysselsättning med målet att nå egen försörjning.

 

Strukturerad Rehabiliteringsutredning STRUT ® presenteras av Orvar Nyström Leg. Läkare, Pernilla Conradsson Ström Leg. Arbetsterapeut, Maria Andersson Leg. Sjuksköterska


KNUT- Kommunalt Nätverk för Utveckling
I ett partnerskap samarbetar sex kommuner för att utveckla och förbättra arbetet inom försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsenheter.
HANINGE, NYNÄSHAMN, SALEM, SUNDBYBERG, SÖDERTÄLJE OCH VÄRMDÖ
www.instrumentX.se

Seminariet arrangeras i samarbete med Samordningsförbundet i Södertälje, Huddinge Botkyrka Salem, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Östra Södertörn.