Relationsvåldscenter – att möta och behandla en våldsutövare

Hur tänker en person som använder våld mot sin närstående partner? Är alla våldsutövare av samma karaktär? Hur går behandlingen till och hur fungerar den?

Pernilla Gullerström, terapeut på Relationsvåldscenter, guidar oss i gärningsmannaperspektivet.