Resultat: Regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld

Hur har det gått? Vilka resultat har vi fått?

Samordningsförbundet i Södertälje är ett av sju samordningsförbund i Sverige som ingår i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld i nära relationer.

 

Inbjudna föreläsare:

  • Anita Kruse, sakkunnig inom våldsområdet, presenterar resultat från nationella projektet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt föreläser om våldets hälsopåverkan.
  • Zandra Kanakaris, generalsekreterare på Stiftelsen 1000 möjligheter, pratar om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer – hur ser det ut och hur kan vi motverka det?
  • Insatsen AlisTherese Erikstam och Karin Karlberg har ställt sju frågor om våld till deltagarna i Alis. Vad har de lärt sig av att ställa frågorna?

» Inbjudan webbinarium Ökad upptäckt av våld 20 maj 2021

» Nationella projektet Stoppa våldet