Språkutveckling, vems ansvar?

Smarta satsningar för dig som önskar effektivare språkutveckling

Vill du bidra till andraspråksutveckling utifrån dagens språksyn, den kunskap som forskarna är eniga om idag och dina egna erfarenheter? Då är det här ett webbinarium för dig.

Kommunikation och språkutveckling sker inte per automatik, för att man befinner sig på en arbetsplats.

 

 

 

 

 

 

Föreläsare: Karin Mattsson. Språkpedagog och verksamhetsutvecklare för språk- o kommunikationsutvecklande arbetsplatser, med erfarenhet av offentlig och privat sektor.

Innehåll:

  • Språksynen genom tiderna och exempel från andraspråksforskningen
  • Fortsatt lärande även utanför språkkurserna
  • Beskrivningar och bedömningar av språknivåer, Europaskalan
  • Erbjudanden inför verksamhetsutveckling inom området utvecklande och inkluderande kommunikation i den flerspråkiga verksamheten.