Tema: Södertäljejourerna

Södertäljejourernas logga med färgstarka cirklar som bildar en fågel med utslagna vingar

Hur arbetar vi i Södertälje mot mäns våld mot kvinnor?

Lyssna till Södertäljejourernas informativa föreläsning om deras arbete för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.

Medarbetare på Södertäljejourerna som medverkar: 

Oliver Stenvall, projektledare på Juventas ungdomsjour, Linn Åkerstedt, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren Annfrid, Camilla Segerberg, samordnare på Brottsofferjouren Södertälje