Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Flickor och kvinnor med adhd upptäcks och får stöd mycket senare än pojkar och män. Lotta Borg Skoglund forskar på och möter i sin klinik flickor och kvinnor med ADHD.

Seminariet belyser situationen för flickor och kvinnor med adhd både utifrån kvinnoaspekter och samsjuklighet. Vi får även ett inifrånperspektiv av en kvinna med egen adhd-diagnos.

Inbjudan

Pressbild, Lotta Borg Skoglund, www.smartpsykiatri.se

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund är specialist inom allmänmedicin och psykiatri och arbetar som överläkare och forskare samt är en av grundarna till SMART Psykiatri.