Vad händer i övergången från aktivitetsersättning?

Välkomna på rapportsläpp! Vad händer när möjligheten att söka aktivitetsersättning från Försäkringskassan inte längre finns? Vad kan vi göra för att underlätta? Hur kan vi ge rätt stöd för att hantera övergången?

Genom metoden tjänstedesign har Sofia Ahlström utforskat övergången från aktivitetsersättning, en identifierad utmaning i samverkan. Hur stödet ser ut för den enskilde? Vad sker före, under och efter ett beslut från Försäkringskassan? Sofia arbetar som tjänstedesigner hos samordningsförbunden i Södertälje, Huddinge Botkyrka och Salem och hon har gjort flera insikter som nu finns sammanställda i rapporten Unga med aktivitetsersättning – Ett användar- och aktörsperspektiv.

Vi bjuder in till webbinariet för att berätta om insikterna och öppna upp för en gemensam reflektion och diskussion kring övergången. Det blir ett viktigt steg i att driva arbetet vidare.