Arbetsförmedlingen och unga

Vilket uppdrag har Arbetsförmedlingen gällande unga? Vilka möjligheter och begränsningar finns? Och hur ser samverkan ut?

Förbundet arrangerar en serie kunskapsdialoger om gruppen unga (16 – 29 år) i Södertälje för verksamheter som arbetar med unga. Webbinariet med Arbetsförmedlingen i Södertälje är ett av flera steg i serien.

Under webbinariet berättar Arbetsförmedlingen i Södertälje om sitt uppdrag, möjligheter och begränsningar gällande unga. Tillfälle kommer ges till samtal, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Medverkande: Heidi Ruottinen, Ziza Madani och Marcus Tonelli från Arbetsförmedlingen

Inbjudan till webbinarium 1 oktober_Arbetsförmedlingen Unga