Trygve Nylund är nu på plats som projektledare för MIA Södertälje, ett av delprojekten i det länsgemensamma projektet MIA – Mobilisering inför arbete. Han efterträder Lena Rogeland, som varit projektledare sedan starten våren 2017. Kontaktuppgifter och närmare information om MIA-projektet finns här.

Tillbaka