Målgruppen är unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller snarlik problematik, som behöver tidigt stöd i vuxenlivet för att kunna få/behålla ett arbete eller studera.

Under 2018 kommer 50 personer, födda 1999, att kunna delta. Deltagarna fångas upp direkt efter gymnasiet. Projektet har fått sitt namn efter det latinska ordspråket Alis volat propriis, på svenska Hon flyger med egna vingar.

Läs mer om projektet

Tillbaka