Kansli

Kansliet arbetar med strategiska frågor, samordning och processtöd, ekonomi och administration samt uppföljning av verksamheten. För andra uppgifter som t.ex. utvärdering och information, köper förbundet tjänster efter behov.

Micaela Magnusson

Arbetet leds av förbundschef Micaela Magnusson som ansvarar för att styrelsens beslut verkställs och företräder förbundet på tjänstemannanivå.

micaela.magnusson@sfris.se
0703638530
Karin Karlberg

Förbundets utvecklingsledare Karin Karlberg, som arbetar nära förbundschefen med att bedriva samverkans- och samordningsarbete genom att initiera, stödja och följa upp utveckling inom förbundet.

karin.karlberg@sfris.se
0703638531

Förbundets ekonomiassistent Elizabet Fidan sköter förbundets ekonomiadministration, post och diarieföring, protokoll samt övriga administrativa uppgifter.

elizabet.fidan@sfris.se
070-363 89 83
Linda Sezgin Özdemir

Förbundets utredare, Linda Sezgin Özdemir, som planerar, leder och samordnar samt kommunicerar det utredande arbetet.

linda.sezgin.ozdemir@sfris.se
073-363 84 20

Besöksadress

Ängsgatan 1 A, 1tr (hiss finns) som ligger på gångavstånd från Södertälje station. För mer information och karta, se här.