Kansli

Kansliet arbetar med strategiska frågor, samordning och processtöd, ekonomi och administration samt uppföljning av verksamheten. För andra uppgifter som t.ex. utvärdering och information, köper förbundet tjänster efter behov.

Kjell Sjundemark

Arbetet leds av förbundschef Kjell Sjundemark, som ansvarar för att styrelsens beslut verkställs och företräder förbundet på tjänstemannanivå.

kjell.sjundemark@sfris.se
070-363 85 00
Micaela Magnusson

Förbundets utvecklingsledare Micaela Magnusson biträder förbundschefen.

micaela.magnusson@sfris.se
070-363 85 30

Förbundets ekonomiassistent Elizabet Fidan sköter förbundets ekonomiadministration, post och diarieföring, protokoll samt övriga administrativa uppgifter.

elizabet.fidan@sfris.se
070-363 89 83

Besöksadress

Ängsgatan 1 A, 1tr (hiss finns) som ligger på gångavstånd från Södertälje station. För mer information och karta, se här.