Kansli

Kansliet arbetar med strategiska frågor, samordning och processtöd, ekonomi och administration samt uppföljning av verksamheten. För andra uppgifter som t.ex. utvärdering och information, köper förbundet tjänster efter behov.
Micaela Magnusson

Arbetet leds av förbundschef Micaela Magnusson som ansvarar för att styrelsens beslut verkställs och företräder förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundets utvecklingsledare, Ingrid Sörman.

Förbundets ekonomiassistent Elizabet Fidan sköter förbundets ekonomiadministration, post och diarieföring, protokoll samt övriga administrativa uppgifter.

Förbundets processledare för kommunikation och kompetensutveckling, Johanna Nielsen. Tjänsten delas med Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.

Förbundets utredare, Kristoffer Zetterberg. Tjänsten delas med Samordningsförbundet HBS, Samordningsförbundet Samsund, Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna.

Besöksadress

Ängsgatan 1 A, 1tr (hiss finns) som ligger på gångavstånd från Södertälje station. För mer information och karta, se här.