Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av representanter från medlemsmyndigheterna.

Styrelsen ska underlätta samverkan mellan medlemmarna kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän. Kommunen och Regionen utser ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politisk mandatfördelning.

[Bild]

Ny ordförande, namnpublicering inom kort

 

 

Anne-Marie Larsson (M), vice ordförande

 

 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 

Mötestider 2021

  • 11 januari
  • 26 februari
  • 26 mars
  • 7 maj (Planeringsdag och styrelsemöte)
  • 17 september
  • 22 oktober (Planeringsdag och styrelsemöte)
  • 26 november (Budget)

 

Styrdokument

 

Senaste protokoll

Sök efter äldre dokument här