Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av representanter från medlemsmyndigheterna.

Styrelsen ska underlätta samverkan mellan medlemmarna kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän. Kommunen och Regionen utser ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politisk mandatfördelning.

Sandra Albeer, ordförande

Maria Frithz Warg, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mötestider 2023

17 februari

22 mars (utbildningsdag och styrelsemöte)

2 juni (planeringsdag och styrelsemöte)

15 september

13 oktober (planeringsdag och styrelsemöte)

24 november

Senaste protokoll

Protokoll styrelsemöte 2022-11-25 (pdf)

Sök efter äldre dokument här

Styrdokument & Årsredovisning

Webbutbildning

Print