Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av representanter från medlemsmyndigheterna.

Styrelsen ska underlätta samverkan mellan medlemmarna kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän. Kommunen och Regionen utser ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politisk mandatfördelning.

 

Anne-Marie Larsson (M), ordförande

 

Viktoria Hjulström (S), vice ordförande

 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

  • Nina Unesi (S), Region Stockholm,
  • Vakant, Södertälje kommun
  • Vakant, Försäkringskassan
  • Viktoria Sauma, Arbetsförmedlingen, 010-4886893

 

Mötestider 2022

  • 11 februari
  • 18 mars (Bokslut)
  • 20 maj (Planeringsdag med styrelse och beredningsgrupp)
  • 16 september
  • 21 oktober (Planeringsdag med styrelse och beredningsgrupp)
  • 25 november budget

Senaste protokoll

Sök efter äldre dokument här

Styrdokument & Årsredovisning

 

Webbutbildning

Utbildning om Finsam för dig som styrelseledamot och ersättare