Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av representanter från medlemsmyndigheterna.

Styrelsen ska underlätta samverkan mellan medlemmarna kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän. Kommunen och Regionen utser ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politisk mandatfördelning.

Sandra Albeer (S), ordförande

Maria Frithz Warg (M), vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

  • Mia Franzén, Region Stockholm
  • Jennie Voittonen, Södertälje kommun
  • Kristin Andersson, Försäkringskassan
  • Teres Besso, Arbetsförmedlingen

Mötestider 2024

9 februari

27 mars

29 maj (gemensam planeringsdag med beredningsgrupp och styrelsemöte)

25 september

23 oktober (gemensam planeringsdag med beredningsgrupp och styrelsemöte)

27 november (Beslut om VP och budget) – mötet genomförs på Ängsgatan 1a

Print
Skip to content