Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av representanter från medlemsmyndigheterna.

Styrelsen ska underlätta samverkan mellan medlemmarna kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän. Kommunen och Regionen utser ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politisk mandatfördelning.

 

Anne-Marie Larsson (M), ordförande

 

Viktoria Hjulström (S), vice ordförande

 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 

Mötestider 2021

  • 11 januari
  • 26 februari
  • 26 mars
  • 7 maj (Planeringsdag och styrelsemöte)
  • 17 september
  • 15 oktober (Planeringsdag och styrelsemöte)
  • 26 november (Budget)

Senaste protokoll

Sök efter äldre dokument här

Styrdokument

 

Webbutbildning

Utbildning om Finsam för dig som styrelseledamot och ersättare