Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

SamSpråk i fokus: Samverkan ger bättre resultat!

Tillväxtverket har gjort en kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Förbundets finansierade insats, SamSpråk, i samverkan med Arbetsförmedlingen är en av de verksamheter som ingått i kartläggningen.

I rapporten framgår att SamSpråks modell, språkutveckling i svenska med hälsofrämjande insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen, leder till framsteg för kvinnorna med stärkt självförtroende och bättre svenska. SamSpråks grundidé bygger på att vägen till arbete förkortas genom bättre språkkunskaper i svenska och att språk är något som bäst övas på i grupp.

Läs rapporten i sin helhet: ”Fem vägar till arbete och företagande för utrikes födda kvinnor – en kvalitativ kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden”  Tillväxtverket 2019

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content