Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

SamSpråk-modell ger goda resultat!

Språkutveckling i svenska med hälsofrämjande insatser har lett till framsteg för deltagarna i projektet enligt den utvärdering som gjorts av SamSpråk.

I december 2019 hade 40% som avslutat SamSpråk börjat arbeta eller studera och 68% av deltagarna uppger att de är mer redo att arbeta eller studera. Målgruppen för SamSpråk är nyanlända kvinnor som ännu inte etablerat sig i samhället.

”Här vågar vi prata svenska” (deltagare i SamSpråk)

Kombinationen av parallella insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen tillsammans med höga förväntningar på deltagarna har varit ett lyckosamt arbetssätt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Foto: Kresten Gad

Birgitta Paulander, projektledare för SamSpråk, berättar att projektet hjälpt kvinnorna att utöka sitt handlingsutrymme genom att de fått möjlighet att testa olika aktiviteter som de aldrig tidigare prövat samtidigt som de lärt sig prata svenska:

Vi har jobbat fram ett arbetssätt med flera olika aktiviteter både i skolan och utanför skolan i dialog med deltagarna kring ämnen som berör dem. Det gör att många deltagare blir mer motiverade, nyfikna och vill mer! säger Birgitta.

”Jag har haft det svårt tidigare, jag har bara varit hemma. Nu har jag varit på nya platser där jag aldrig varit tidigare. Jag har börjat träna, jag har simmat och jag har lärt mig använda dator” (deltagare i SamSpråk)

Det nära samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen har också varit gynnsamt för SamSpråk enligt Birgitta:

Att ha en arbetsförmedlare på plats har varit en viktig del i att deltagarna kommit ut i arbete! Beslutsvägarna har blivit kortare, deltagarna har fått ett mer sammanhållet stöd.

Birgitta lyfter även fram projektgruppens sammansättning som en viktig framgångsfaktor:

Tvärkompetensen i projektgruppen har också varit av betydelse. Att se saker och ting från flera olika perspektiv gör man får en bättre helhetsbild.

Projektgruppens förhållningssätt gentemot deltagarna har också spelat en viktig roll enligt utvärderingen. Ett förhållningssätt som innebär att se var och en; ha höga förväntningar; skapa trygghet och ge ett gott bemötande, vilket Birgitta också understryker.

I utvärderingen framhålls också projektledarens öppenhet för olika idéer och mod att testa okonventionella och nya metoder, som avgörande i projektets lyckosamma resultat.

”Jag cyklar, nu kan jag allt!”(deltagare i SamSpråk)

Vad har varit viktigt för dig som projektledare under den här tiden för SamSpråk?

Att vi hela tiden har haft fokus på hur vi på bästa sätt arbetar med deltagarna för att de ska utvecklas i språket! Men också att tiden i projektet ska ha gjort att de tror mer på sig själva och att de ska vilja och våga bli mer självständiga. Att SamSpråk väcker något i dem som gör att de inte är nöjda med att gå tillbaka till där de var innan projektet.

SamSpråk har pågått sedan augusti 2017 och avslutas 31 mars 2020, tidigare än planerat (augusti 2020) på grund av omställningen inom Arbetsförmedlingen.

Vad tar du med dig från projekttiden?

Det här att få följa deltagarna och se när de vågar mer, tror mer på sig själva och blir nyfikna och vill mer, det är stort!

 


Läs mer!


Syftet med projektet har varit att utveckla en modell där Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen samverkar för att påskynda etableringstiden för gruppen. Vuxenutbildningen är projektägare och har drivit SamSpråk tillsammans med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet som finansiär.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content