Seminarier

Samordningsförbundet bjuder in medarbetare, chefer, politiker och andra berörda till seminarier, både för kompetensutveckling, information om vad som är på gång och för att ge möjlighet till att knyta kontakter.

 

Inom kort publicerar vi höstens seminarier, bland annat på temat Suicid tillsammans med NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention. 


Har du förslag på teman till seminarier eller föreläsningar?  Mejla gärna in dina förslag!